Tyttebøvs som hvalp,
hjemme hos Dorte Martina

Mor Bertha ved da godt,
hvor ynglingslegetøjet er gemtSammen med Lykkenød og Bukserysteren
(Carl og Carlos)

Februar 2009