Klintskov's Thyra Danebod / Thyra

Thyra 5 uger henne, 15. maj 2013
Thyra 5 uger henne, 15. maj 2013
Thyra og Marie-Louise til juniorhandling.
Thyra og Marie-Louise til juniorhandling.
Thyra og Marie-Louise til juniorhandling.
Thyra og Marie-Louise til juniorhandling.
Thyra og kuldsøster Tessa (Klintskov's Tyttebær-Maja)
Thyra og kuldsøster Tessa (Klintskov's Tyttebær-Maja)

Klintskov's Thyra Danebod, født 28. marts 2011 😎 Thyra fik den 6. juni 2013 et kuld på 7 med vores egen Jackman (Klintskov's Jack Dalton). Vi har beholdt Thea fra dette kuld til den videre avl 🤩